Exekutorský úřad v Ústí nad Labem
JUDr. Vratislav Pospíšil
s      o      u      d      n      í             e      x      e      k      u      t      o      r

Dražby nemovitých věcí

  

Dražba - II. kolo -  pozemky, stavby (bydlení) KÚ Malé Chvojno:
0136 EX 175/16-163 - dražba dne 25.04.2019 09:00:00 - 09:30 hod.
(http://www.e-drazby.cz)
 

Dražba - IV. kolo -  pozemky - dům s pozemky:
0136 EX D 3/2018 - dražba dne 17.05.2019 09:00:00 - 09:30 hod.
(http://www.e-drazby.cz)

Dražba - I. kolo -  pozemky - spoluvlastnický podíl:
0136 EX D 6/2019 - dražba dne 14.05.2019 09:00:00 - 09:30 hod.
(http://www.e-drazby.cz)