Exekutorský úřad v Ústí nad Labem
JUDr. Vratislav Pospíšil
s      o      u      d      n      í             e      x      e      k      u      t      o      r
Kontakt

adresa:
Exekutorský úřad v Ústí nad Labem
Velká Hradební 2
400 01  Ústí nad Labem 

telefon: +420 475 208 283

email: podatelna@exekuceusti.cz

číslo soudního exekutora: 136

IČ: 72020253

ID datové schránky: 6bcg8wp